Bestil tid online på Lægevejen herunder:

Bestil tid

Undersøgelser

Har du fået lavet undersøgelser
Det er såkaldte parakliniske undersøgelser. Der kan være tale om undersøgelser foretaget i klinikken, fx. biopsier, podninger. Eller undersøgelser der foretages andet sted, fx. blodprøver, hjernestamme audiometri og billeddiagnostiske undersøgelser.

1-2 uger efter at undersøgelsen er foretaget bedes du kontakte klinikken mhp. svar. Svar gives ikke over telefon.

Er det svar vi modtager patologisk, ondartet vil vi kontakte dig hurtigst muligt, mhp. at få iværksat den videre behandling.

Hvis svaret ikke er afvigende fra det normale, får du først svar når du henvender dig i klinikken. Hvis du ikke ønsker at komme i klinikken kan du finde svar på www.sundhed.dk, men så får du ikke nogen lægefaglig vurdering, tolkning af svaret. Det bør du venligst meddele klinikken.