Bestil tid online på Lægevejen herunder:

Bestil tid

Væske i ørene

Hvordan fungerer det raske øre
Det ydre øre opfanger lyden og leder den ind i øregangen, og frem til trommehinden. Bag trommehinden er mellemøret med de tre øreknogler: hammeren, armbolten og stigbøjlen. Når lyden rammer trommehinden, sættes denne i svingninger. Denne bevægelse overføres vha. øreknoglerne i mellemøret til det indre øre. Det indre øre er et spiralformet rør, snegl, i denne findes høresanseceller og væske. Det er her lyden omdannes til elektriske impulser, der via hørenerven sendes op i hjernen hvor impulserne bliver tolket og forstået. For at trommehinden skal kunne svinge frem og tilbage skal der være luft på begge sider, dvs i øregangen og i mellemøret. Mellemøret har forbindelse til næsesvælget via det eustatiske rør. Det sker når man synker, taler, gaber og hoster og når man bevidst puster luft derop ved valsalvas manøvre.

Årsager til at der opstår væske bag trommehinden
Hos små børn fungerer det eustakiske rør ofte dårligt. Hvis der ikke jævnligt kommer luft op i mellemørene, vil den luft der er der blive absorberet, således at trommehinden begynder at bue mere og mere indad pga det undertryk, der opstår. Dette undertryk medfører, at der siver væske ud fra slimhinden i mellemøret. Hvis der ikke behandles, kan der bl.a. på længere sigt komme udtynding af trommehinden og hul i denne.

Der er nu udviklet et "forkølet øre", væske i mellemøre, sekretorisk otit.
Den ovenfor beskrevne situation opstår også efter en akut mellemørebetændelse og kan vare i flere uger.
Børnepolypper, som sidder i næsesvælget, kan også være årsag til væske i mellemørene, da polypvævet kan lukke de eustakiske rør.

Symptomer
Hyppigste symptomer er nedsat reaktion på lyde, ørepine, dårlig søvn, barnet tager sig til ørerne og på sigt dårlig sprogudvikling. Nogle gange er der ingen symptomer, og de nævnte ting kan også skyldes andre ting.

Hvad kan udersøges?

Lægen kan se trrommehinden og måle på trykket i mellemøret og om der er væske. Der kan komme udtynding af trommehinden, eller den kan suges ind og vokse på væggen i mellemøret.

Hvorledes behandles tilstanden?

Det er ikke sikkert tilstanden kræver behandling, da en del tilfælde vil gå over af sig selv. Afhængig af symptomer og forholdene ved trommehinden, kan tilstanden ses an i op til 3 måneder, evt. længere. Barnet kontrolleres ca. 1 gang pr. måned, så længe der er væske.  Hvis barnet kan samarbejde er behandlingen i første omgang tykudligning x 4-6 dagligt (ved at holde for næsen og puste luft op i mellemøret), evt. ved hjælp af en Otovent-ballon, der fås på apoteket. 

Anlæggelse af dræn

Forsvinder væsken i mellemørerne ikke, er der generende symptomer eller påvirket trommehinde, kan der anlægges øredræn i fuld nakose. Herved udsuges væsken i mellemøret og der etableres trykudligning hen over trommehinden. Øredrænene sidder i meget varieret tidsrum, typisk nogle måneder, nogle gange kun nogle uger, og andre gange nogle år inden de afstødes og falder ud.

Anlæggelse af dræn sker hos børn i fuld narkose. Barnet bedøves kort med gas, og der laves en lille åbning i trommehinden og indsættes et silikonedræn. Det tager ca. 10-15 min. 

Se børnefilm om operation her: https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/oere-naese-hals/illustrationer/animationer/finn-skal-bedoeves/

Efter operationen
Der kan være flod fra ørerne nogle dage, og der vil typisk skulle gives øredråber i ca. 4 dage. Det kan bløde lidt og barnet kan være lidt pylret og generet ca. 1 døgn, men vil typisk kunne komme i institution dagen efter.

Når der er dræn i trommehinden skal man være forsigtig med sæbevand i ørerne og dykning i svømmehal. Man kan ved svømmehal benytte vandskyende vat og badehætte.

Så længe der er dræn bør barnet hvert halve år ses af ørelæge.